De Plang an de Programm vun der Schoulfoire sinn online

19-04-2022

Ab haut fannt dir all néideg Detailer vun der éischter nationaler Schoulfoire. De Plang mat allen Informatiounen ass elo online. Hei fannt dir Informatiounen:

 • zu den eenzelne Concourse vun de LuxSkills;
 • wou dir den Atelier fannt, deen dir mat ärer Klass gebucht hutt;
 • wéi eng Lycéeë sech op wéi enge regionale Stänn befannen;
 • wou dir de grousse Stand vu Ministère fannt;
 • wou een iwwerall Iessen a Gedrénks fënnt;
 • an nach villes méi.

 

Dëse Plang huet aus organisatoresche Grënn misse finaliséiert ginn. Et kann ëmmer virkommen, datt deen een oder aneren Atelier krankheetsbedéngt getosch gëtt. Mir bieden dëst z’entschëllegen, falls et dann heiduerch zu Malentendue kéint kommen.

 

Ab haut fannt dir dann op dëser Säit och de virleefege Programm vun der Schoulfoire. Hei fannt dir Informatiounen:

 • wéini d’Concoursen an d’Ateliere starten;
 • wou a wéini Orientéierungsseancen um Ministèresstand sinn;
 • wéini Presentatioune zu grousse Projete vum Ministère stattfannen;
 • wat ëmmer owes op der Agenda steet,
 • an nach villes méi.

 

Mir lueden iech an, dëse Programm regelméisseg kucken ze kommen, well bis zum Start vun der Schoulfoire wäert dësen nach weider gefëllt ginn.