Plang

Hall 7

An dësem Deel vun der Schoulfoire fënnt méindes (02/05) de grousse Léierplazendag statt. Donieft fënnt een d’Lycéeën aus dem Zentrum, dem Norden an dem Oste vum Land. D’Atelieren an d’LuxSkills-Concoursen, déi hei ugebude ginn, hu virun allem vill mat Kreativitéit, Kommunikatioun, Beweegung an neien Technologien ze dinn.

Léierplazendag

1Jonk Handwierk - Fédération des Jeunes Artisans
2Chambre de Commerce
3Chambre des Salariés
4Chambre des Métiers
5ADEM-OP
6Léierplazendag (lundi) & Mini-entreprises et Klassenduell
7(mardi et mercredi)

Lycéeën

Nord 1 (ALR, EHTL, LCD, LESC, LN)
Nord 2 (LTA, LTETT, NOSL, EPSA)
Centre 2 (LTB, LTC, LTPS, Sportlycée, LTPES, LEM, EIMAB)
Centre 3 (EPF, EPND, LPEM, EIGT)
Est (EIMLB, LCE, LLIS, MLG, SLP)

Kreativ Atelieren

Zentrum fir politesch Bildung
Ballschoul Lëtzebuerg
1Smart Technologies
2Projets Interactifs Scientifiques
3Le monde de l’artisanat
4Beauty Therapy
5Dessin à main levée
6Clever Move
7Bicycool
8Robotique 1
9Robotique 2
10Robotique 3

LuxSkills

1Entrepreneurship business development team challenge
2Arts graphiques et pre-presses
3Webdevelopment
4Robotique industrielle
5Robotique mobile
6Cybersecurity
7Soins esthétiques
8Coiffure