Plang

Hall 7

Atelieren & Showen

THEME VUN DEN ATELIEREN

1-10 Coding a Problemléisung
11-20 Kreativitéit a Kommunikatioun
21-25 Sciencen

Espaces

Arena 1

An dësem Espace fanne Showe statt

Square

Um Square ass en Infopoint iwwer d'Showen an Ateliere vum SCRIPT, en Espace Lounge fir d'Visiteuren, e Glécksrad an eng Popcornsmaschinn.

PLAN_Schoulfoire_Magazin_EDI_2024_HD-pdf 26 27 29 28 5 10 15 20 4 9 14 19 3 8 13 18 2 7 12 17 1 6 11 16 23 22 21 25 24 CONCOURS ET ATELIERS ATELIERS ARÈNE 1 SQUARE A TELIERS WC