Schoulfoire

Hei fannt dir d’Prioritéite vun der 1. nationaler Schoulfoire. Dës 5 Theemeberäicher stellen d’Schwéierpunkte vun der Schoulfoire duer. Méi Informatioune fannt dir bei de jeeweilege Punkten.

Méi entdecken

Inscriptioun

D’Inscriptioune fir d’Schoulfoire sinn op. D’Schoulfoire ass wärend de Schoulhorairen exklusiv fir Schoulklassen op. Dënsdes nomëttes wäert fir Maison-relaisen, Jugendhaiser an all aner Visiteuren op sinn. D’Entrée ass gratis a Visitte vu Privatpersounen, ausserhalb vun de Schoulhorairen, mussen net ugemellt sinn. Liest dozou w.e.g. och eis FAQ-Säit.